Saturday, June 18, 2011

ویزای استرالیا

استرالیا بیش از ۱۴۰ نوع ویزای مختلف در کلاسهای تخصص و مهارت کاری، خانواده، کسب و کار، و انساندوستانه و پناهندگی دارد. این تنوع و گستردگی در ویزاهای موجود، بدان معناست که متقاضی ویزا در هر کلاس، احتمالا می تواند که مشخصات و نیازهای بیش از یک نوع ویزا را تامین کند. البته این احتمال، در بیشتر موارد ظاهر امر است. موفقیت و یا عدم موفقیت متقاضی در دریافت ویزای درخواستیِ؛ میزان انتخاب درست نوع ویزا خواهد بود. چرا که مشخصات و نیازهای لازم برای صدور هر نوع ویزا با دقت و ظرافت خاص حقوقی از دیگر ویزاها در کلاس مشابه؛ تفکیک شده اند. اشتباه در انتخاب و تقاضای ویزای مناسب، در مواردی، حتی می تواند که شانس متقاضی را برای تقاضای مجدد به مخاطره بیندازد.


به این دلیل مشورت و استفاده از یک وکیل مهاجرتی برای متقاضیان ویزای استرالیا، توصیه می شود.
ما می توانیم در انتخاب ویزای مناسب با حداکثر شانس قبولیِ، شما، خانواده و دوستانتان را در گرفتن هر نوع ویزا یاری کنیم. پرداخت حق الزحمه فقط در صورت موفقیت؛ در شرایط خاص. فردین نیکجو کارشناس مهاجرتی ثبت شده در اداره مهاجرت استرالیا می باشد. شماره ثبت: ۱۱۷۰۴۰۷
تماس با ما: تلفن: ۰۰۶۱۲۹۶۷۶۵۶۵۹
همراه: ۰۰۶۱۴۳۲۲۳۲۲۵۸

No comments:

Post a Comment