Sunday, June 19, 2011

به سیم آخر زدن پاسداران

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در مصاحبه با سی ان ان گفته است که ایران-باز اشتباهی این اقلیت کوچک نظامی که کشور و مردمان را گروگان گرفته است را به ایران نسبت داده است-سلاحهای سنگین و خطرناک به شیعیان عراقی داده است. این مصاحبه در رابطه با کشته شدن 5 سرباز آمریکایی در هفته گذشته در عراق بود. این سربازان در حمله ای موشکی به پایگاه پیروزی-ویکتوری-در بغداد کشته شده بودند. اگرچه یک گروه شیعه عراقی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است؛ قبول این مسئولیت اما ضرورتی نداشته است. چرا که عملیات شلیک موشک، آنهم در بغداد و با حاکمیت دولت شیعه آفای مالکی، چیز کوچکی نیست که بتوان آن را به گروههای مستقل و یا تروریستی نسبت داد؛ و خواهی نخواهی انگشت اتهام بلافاصله به سمت تهران نشانه می رفته است.

حدس من این است که تهران و سپاه پاسدارانش ترجیح دادند که گروهی شیعه این مسئولیت را بپذیرد. با این کار اما می توانستند اهداف گوناگونی را دنبال کنند. یک اینکه؛ نارضایتی و خشم خودشان را از اصرار و فشار مضاعف آمریکا بر اعمال تحریمهای بیشتر علیه سپاه پاسداران-می دانیم که بیش از 80 درصد اقتصاد ایران را بلعیده است-نشان دهند. دوم اینکه، عزم خودشان را بر مقابله و تهاجم-در مقابل موضعی دفاعی-به رخ آمریکا بکشند. این دومی، پیغامی دیگر هم می تواند داشته باشد؛ استیصال و چاره ای جز جنگیدن تا سر حد مرگ را؛ برای خود ندیدن! پیغام دیگر پاسداران تهران این است که، اگر قرار باشد ما برویم؛ تمامی ابزارهای ممکن را بکار خواهیم گرفت. این بدان معناست که جبهه درگیری به عراق و قطعا دیگر نقاط خاور میانه هم کشیده خواهد شد. اما من فکر می کنم که دوستان تهرانی ما وحشت زده شده اند، حدسشان درست است و باید وحشت زده باشند. اما یک چیز را باید که خوب بدانند؛ این دوران رنسانس اسلام است. حالا خود دانند!   

No comments:

Post a Comment