Monday, September 12, 2011

آقای رضا پهلوی با مردم صحبت می کنند

وب سایت رسمی آقای رضا پهلوی در صفحه فیس بوک من هست. دیروز ایشان خبر راه اندازی بلاگ خود را بر روی فیس بوک اعلام کردند. سر زدم، و اولین پست که "سخن اول" بود رو خوندم. آقای رضا پهلوی، بعنوان یک فرد مطرح در آینده سیاسی کشورمان ایران؛ به جایگاه اینترنت و اهمیت ارتباط با مخاطبین خود واقف هستند. برایشان آرزوی موفقیت دارم.  

No comments:

Post a Comment