Monday, December 19, 2011

فاجعه ای دیگریک قایق اندونزیایی حامل بیش از 300 نفر زن، کودک، پیر و جوان، که   اکثرا ایرانی و افغانی بوده اند در فاصله 100 کیلو متری اندونزی در وسط اقیانوس غرق شد. گزارشها حاکی از آن است که تا کنون تنها 30 تا 40 نفر از این تعداد نجات یافته اند!


 این قایق تنها ظرفیت حمل 100 تا 150 نفر را داشته است. اما قاچاقچی و یا قاچاقچیان انسان جنایتکاری تنها بخاطر در آمد بیشتر؛ بیش از دو برابر ظرفیت این قایق؛ بدون امکانات امنیتی؛ جلیقه نجات؛ تحقیق در مورد وضعیت جوی مسیر و غیره؛ این تعداد انسان را راهی این مسیر مرگبار کرده است.  


رساندن خود به آبهای استرالیا با قایق و به کمک قاچاقچیان انسان، روشی است که ایرانیان و شهروندان دیگر کشورها، بدون اطلاع از قوانین بین  المللی و داخلی استرالیا حاکم بر اعطای ویزای پناهندگی، استفاده می کنند. این افراد صرفا با شنیدن اطلاعات غلط و با تصوری اشتباه؛ راهی چنین سفر پر مخاطره ای میشوند. سفری که میتواند به چنین فاجعه انسانی تبدیل شود. در نتیجه اطلاعات و پیش بینی های غلط افراد ناآگاه و در اکثر موارد بی سواد است، که جان انسانها به همین سادگی از دست می رود . انسانهایی که جان خود و عزیزترین بستگانشان را در دستان قاچاقچیان انسان و ماهیگیران اندونزیایی؛ که کوچکترین ارزشی برای جان آنان قائل نیستند و تنها به حساب بانکی خود توجه دارند، قرار می دهند. قاچاقچیان انسان بی مسئولیتی که تنها شنیده و دیده اند که برای مثال فردی که خود را به استرالیا می رساند، در مواردی ویزا می گیرد. بدون اینکه بداند چطور و چرا! بدون اینکه بداند و حتی نگران این باشد که این انسانها حتی در صورت موفقیت؛ شاید هرگز دیگر برای باقیمانده عمر خود؛ انسان سالمی نباشد. چرا که در اکثر موارد سالهای عمر خود را در بازداشتگاههای پناهندگی و تحت شدید ترین فشارهای روحی و روانی خواهند گذراند. 


دولت استرالیا مصمم است و با تعریف و تصویب قانون مربوط به قاچاق انسان، قاچاقچیان انسان را متهم و مجازات کند. در موارد زیادی قاچاقچیان انسان را به این جرم، قاچاق انسان، متهم و محاکمه کرده و می کند. قاچاقچی انسان، ایرانی اصل، مسئول قایقی که سال گذشته در اطراف جزیره کریستمس غرق شد و 50 نفر ایرانی و افغانی جان خود را از دست دادند، در حال حاضر در زندان بسر می برد و به احتمال زیاد به جرم قتل غیر عمد آن افراد متهم و محاکمه خواهد شد. حدس من این است که قاچاقچی انسان مسئول این حادثه، احتمالا ایرانی اصل، دستگیر و محاکمه خواهد شد. 

No comments:

Post a Comment