Sunday, December 4, 2011

جمهوری اسلامی بدون ماشین-حساب سیاسی

ظاهرا جمهوری اسلامی پلی پشت سر خود نمی بیند، و با این پیش فرض؛ خود را در جایگاهی می بیند که چیزی برای از دست دادن ندارد. حمله به سفارت انگلستان و یا دیگر دفاتر دیپلماتیک در تهران؛ توجیه و پیغام دیگری ندارد. 


 اما با خواندن بین خطوط صحبتهای سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این ارتباط، و وزیر خارجه انگلستان در مقابل مجلس عوام این کشور؛ این پیش فرض جمهوری اسلامی، کمرنگ تر از آنی میشود که شاید تهران تصور کرده است. هر دو، سخنگوی وزارت خارجه امریکا و وزیر خارجه انگلستان، در عین حالی که این عمل نابخردانه جمهوری اسلامی را "مایه آبروریزی این حکومت" میدانند، اما بلافاصله درهای صحبت و مذاکره را باز می گذارند. آنها بنوعی خواسته کشورهای متبوع خود را بر سر عقل آمدن جمهوری اسلامی می دانند. بر سر عقل آمدن از نظر آمریکا و هم پیمانان غربی آن، دست از غنی سازی اورانیوم برداشتن جمهوری اسلامی است. این اما از نگاه جمهوری اسلامی؛ چیزی جز مرگ تدریجی؛ و شاید هم سریع، این نظام نیست.


جمهوری اسلامی به غلط امروز را با زمان جنگ سرد اشتباه گرفته است.  تصور اینکه داشتن یک یا دو، و حتی بیشتر، بمب اتمی باعث تضمین حیات جمهوری اسلامی با حاکمیت دیکتاتوری کنونی آن خواهد شد؛ تنها خیال  باطلی است که فقط می تواند از ذهن افرادی با کمترین قدرت تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی نشات بگیرد. افرادی که توان تحلیل سرنگونی پیاپی دیکتاتورهای سابق مناطق خاور میانه و آفریقا را ندارند. اینان کسی نیستند جز کودتاگران انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش. همان کسانی که امروز عرصه را چنان بر خود تنگ می بینند  
 که دست به اشغال سفارت یک کشور؛ این مهم نیست که این سفارت  انگلستان بوده است بلکه نفس عمل نقض قوانین و تعهدات بین المللی است که اهمیت دارد؛ در تهران می زنند بدون اینکه توان ارزیابی پیامدها و پیغام عمل خود را داشته باشند. استیصال. پلی پشت سر خود ندیدن. 


جمهوری اسلامی تلاش می کند که خود را تافته ای جدا بافته از دیگر حکومتهای منطقه جلوه دهد. مردم خود را هم فاقد کفایت و درایت سیاسی کافی برای سرنگون کردن دیکتاتور تهران می داند. و با این فرض تمام تمرکز خود را به مقابله با قدرتهای بیرونی متمرکز کرده است و تنها ابزار این رویارویی را؛ داشتن توانایی ساخت بمب هسته ای می داند. چه اشتباه محاسباتی بزرگی. 

No comments:

Post a Comment